HOTEL DEAL & PROMOTION

 

Update Corner >> สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย เยี่ยมชมตลาดไท

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคายพร้อมทั้งคณะเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ ข้าวโพดหวาน และสับปะรด ได้เข้าเยี่ยมชมพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการตลาดไทและเจรจาการค้ากับผู้ค้าตลาดไท โดยมีคุณมงคลเกียรติ ควรกิจ หัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจ และทีมงานประชาสัมพันธ์ตลาดไท ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา

<< กลับไปที่รายการ